Werkzaamheden gasontvangststation Burgemeester Rhoenstraat


Van 27 september tot en met 16 december vinden werkzaamheden plaats aan het gasontvangststation dat tussen de Burgemeester Rhoenstraat en Sneeuwberglaan in Vaals ligt. Het gasontvangststation heeft als functie om het transport van het aardgas van Gasunie over te dragen op de lokale netbeheerder Enexis, waarbij de drukverdeling van het gas word aangepast naar het lokale net.

Bij de werkzaamheden wordt het zogenaamde afsluiterschema vervangen. Het afsluiterschema bestaat uit gasvoerende leidingen en afsluiters. Vanwege mogelijk vervuilde grond wordt gewerkt volgens het saneringsprotocol. Dit heeft geen invloed op de omgeving of bewoners.

In verband met de kerstperiode wordt tot half december gewerkt. Vervolgens zal van 10 januari tot en met 28 januari 2022 de eindafwerking plaatsvinden. De werkzaamheden vinden overdag plaats en worden uitgevoerd door Denys Engineers & Contractors B.V. in opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie. Omwonenden zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.