Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Werkzaamheden gasnet Von Clermontplein


In de gemeente Vaals wordt gewerkt aan het onderhoud en vervanging van het gasnetwerk. Vanaf dinsdag 11 juni wordt de gasleiding vervangen in het straatgedeelte van het Von Clermontplein.

Er wordt begonnen vanaf Von Clermontplein 79 en het werk duurt naar verwachting (afhankelijk van weersomstandigheden en bodemgesteldheid) zeven weken exclusief bouwvakantie (week 30 t/m 32). De werkzaamheden worden uitgevoerd van 7.30 uur tot 16.15 uur en kunnen enige hinder veroorzaken omdat inritten en parkeervakken tijdelijk niet bereikbaar zijn. Advies is om te parkeren op parkeerterrein ’t Schanes (St.Paulusstraat).

Voor de weekmarkt hebben de werkzaamheden geen gevolgen. De rijbaan blijft open voor gemotoriseerd verkeer, behalve op de momenten dat de oversteek van de gasleiding moet worden gerealiseerd. Wanneer dit is zal later gepubliceerd worden. Omwonenden worden per brief over de werkzaamheden geïnformeerd. Namens Enexis voert BAM Infra Energie & Water B.V de werkzaamheden uit.