Werkzaamheden gasnet Tentstraat


In de gemeente Vaals wordt de komende tijd op diverse plekken gewerkt aan het onderhoud en vervanging van het gasnetwerk. Vanaf 7 januari vinden er werkzaamheden plaats aan de gasleiding in de Tentstraat. Deze werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Dit kan enige overlast veroorzaken, omdat inritten en parkeervakken mogelijk tijdelijk niet bereikbaar/bruikbaar zijn. Aanwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd. Namens Enexis voert BGM Infra de werkzaamheden uit.