Werkzaamheden gasnet Seffenterstraat, Doctor Schaepmanstraat en Doctor Ariënsstraat


In de gemeente Vaals wordt gewerkt aan het onderhoud en vervangen van het gasnetwerk. Ook wordt de nieuwbouwwijk Kerkveld voorzien van nutsvoorzieningen. Sinds deze week vinden daarom werkzaamheden plaats in de Seffenterstraat, Doctor Schaepmanstraat en Doctor Ariënsstraat. Enexis laat de werkzaamheden uitvoeren door BAM Energie & Water. Naar verwachting worden de werkzaamheden komende week (week 28) afgerond.

De werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m vrijdag van 7.30u tot 16.15u. In verband met de veiligheid worden de straten achtereenvolgend afgesloten. De rijrichting zal opeenvolgend van eenrichtingsverkeer in tweerichtingsverkeer veranderen. Verkeersregelaars worden ingezet. Bestemmingsverkeer krijgt te allen tijden toegang tot de straten. Aanwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.