Werkzaamheden aan de Bloemendalstraat


Op 15 en 16 oktober (onder voorbehoud van weersomstandigheden) zal het laatste gedeelte van de putdeksels worden aangebracht met een verschuivende wegafzetting. De werkzaamheden vinden plaats tussen Bloemendalstraat nr. 53 en de kruising met de Bosstraat.

Voor uw en onze veiligheid worden verkeersmaatregelen toegepast. Deze maatregelen kunnen zorgen voor verkeershinder

De werkzaamheden vinden volledig in de rijbaan plaats en de straat zal worden afgesloten voor alle verkeer. De woningen zijn niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd hulpdiensten. Wij adviseren om uw auto tijdelijk elders te parkeren. Om de voortgang van de werkzaamheden te garanderen, is er op 15 en 16 oktober een wegsleepregeling van kracht van 06:30 uur tot 18:00.

Uiteraard zijn aanleunwoningencomplex ‘Mitter’ en Bejaardenhuis ‘Langedael’ bereikbaar hetzij via Bosstraat of Sjwats Jris. Verkeersregelaars zullen worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Contact en informatie

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, de heer Ben Kals, telefoonnummer 043 306 85 60