Werkzaamheden aan de Bloemendalstraat en Sjwats Jris


Van 17 september tot en met 24 september geldt er een algeheel parkeerverbod in de gehele Bloemendalstraat, vanaf de kruising met de Bosstraat tot en met de kruising met de Maastrichterlaan / Vaalserhaagweg. Wij verzoeken u om uw auto elders te parkeren en om rekening te houden met mogelijke verkeershinder.

In verband met asfaltwerkzaamheden op woensdag 19 september zal de Bloemendalstraat volledig worden afgesloten voor alle verkeer, voetgangers uitgesloten, vanaf de kruising met de Bosstraat tot en met de kruising met de Maastrichterlaan / Vaalserhaagweg.
Van donderdag 20 september tot en met maandag 24 september zullen de laatste werkzaamheden in de rijbaan plaatsvinden, waaronder het aanbrengen van putdeksels en wegmarkeringen.

Om de voortgang van de werkzaamheden te garanderen, is er in de periode van 17 september tot en met 24 september een wegsleepregeling van kracht. Eventuele kosten voor het verplaatsen van voertuigen zullen verhaald worden op de eigenaar van het betreffende voertuig.

Vanaf dinsdag 25 september zal de Bloemendalstraat met uitzondering het stuk voorlangs Kasteel Bloemendal, weer opengesteld worden.
Het gedeelte Bloemendalstraat en Sjwats Jris waar de keien aangebracht worden, zal op vrijdag 12 oktober wederom opengesteld worden voor verkeer.

Contact en informatie

Mocht u specifieke vragen hebben over de bereikbaarheid of de werkzaamheden, neemt u dan gerust contact op met onze omgevingsmanager dhr. Dankers via j.dankers@vanboekel.com of via tel. 0486-459000.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking, geduld en begrip.