Werkzaamheden aan de Bloemendalstraat en Sjwats Jris


De afgelopen weken heeft de aannemer Van Boekel hard gewerkt om de rioleringswerkzaamheden te kunnen afronden. Dit was gezien de moeilijke ondergrond een zware klus. Gelukkig is hij er toch in geslaagd dit voor het begin van de bouwvak te kunnen realiseren. Begin van de week is het grootste deel van de Bloemendalstraat van een laag  asfalt voorzien.

De komende 3 weken is de aannemer met vakantie. In de eerste week van de bouwvak zullen nog wat kleinere bestratings- en huisaansluitingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Om ongemak veroorzaakt door stof zoveel mogelijk te beperken, zal afhankelijk van het weer, beregend worden.

Op maandag 13 augustus wordt het resterende werk weer hervat. Dit houdt in dat de bestrating van trottoirs in de Bloemendalstraat moeten worden afgerond. Daarnaast wordt dan ‘last but not least’ het Sjwats Jris en het deel van de Bloemendalstraat dat nu nog onverhard is, voorzien van nieuwe trottoirs en een natuurstenen keien bestrating zoals dit voorheen ook al was.

Verkeersituatie

Het Sjwats Jris blijft gesloten voor verkeer en is alleen toegankelijk voor hulpdiensten.
De Bloemendalstraat is toegankelijk van zowel de Bosstraat-zijde als vanaf Maastrichterlaan. Vanwege het onverharde gedeelte ter hoogte van Kasteel  Bloemendal blijft hier doorgaand verkeer gestremd.

Ophalen afval

Gedurende de komende weken wordt u verzocht GFT- en restcontainers, PMD zakken en oud papier vóór 7:00 uur ’s ochtends aan te bieden op de gebruikelijke plek, maar NIET in of langs het Sjwats Jris en/of onverharde deel van de Bloemendalstraat.
Rd4 is geïnformeerd dat de Bloemendalstraat van beide kanten toegankelijk is.

Mocht u specifiek vragen hebben met betrekking tot deze brief en/of de reconstructie in het algemeen, neem dan contact op met het algemene informatienummer van de gemeente (Tel.: 043 306 85 68) of mail naar info@vaals.nl.

Meer Actuele wegwerkzaamheden