Wegwerkzaamheden te Camerig

Gemeente Vaals gaat in Camerig werkzaamheden uitvoeren aan de Epenerbaan (vanaf gemeentegrens Gulpen-Wittem tot T-splitsing Groenenweg.


De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 3 september 2018 t/m 12 oktober 2018, onder voorbehoud van weersomstandigheden. De werkzaamheden zullen in vier fasen worden opgesplitst in verband met de bereikbaarheid van bedrijven/aanwonenden. Voor uw en onze veiligheid worden verkeersmaatregelen toegepast. Deze maatregelen kunnen zorgen voor ernstige verkeershinder.

De werkzaamheden vinden volledig in de rijbaan plaats en de straat zal gefaseerd (fase 1 t/m 4) afgesloten worden voor alle verkeer. Uw woning is gefaseerd bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, inclusief hulpdiensten. Wij adviseren u uw auto tijdelijk elders te parkeren indien als er voor uw woning wordt gewerkt. Er zal voor het doorgaande verkeer Epenerbaan een omleidingsroute ingesteld worden via de Mechelen.

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, de heer Heijnen, telefoonnummer 043 306 85 57.