Wegwerkzaamheden Bosstraat


Op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei vinden er aan twee wegversmallingen in de Bosstraat werkzaamheden plaats. Het gaat om de wegversmallingen in de Bosstraat tussen de kruising met de Bloemendalstraat/Von Clermontplein en de kruising met de Tentstraat. De weg blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open, maar het verkeer kan er wel enige hinder van ondervinden.