Wegwerkzaamheden aan diverse wegen


Gemeente Vaals gaat aan diverse wegen werkzaamheden uitvoeren, namelijk het aanbrengen van slijtlagen en slemlagen (conserveren van asfalt). De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 13 t/m 24 augustus 2018, onder voorbehoud van weersomstandigheden. Voor uw en onze veiligheid worden verkeersmaatregelen toegepast. Deze maatregelen kunnen voor matige verkeershinder zorgen.

De werkzaamheden vinden in de rijbaan plaats en zijn per straat van korte duur, circa 1 dag of dagdeel. Uw woning is voor deze korte duur niet bereikbaar. De direct aanwonenden worden per huis-aan-huisbrief geïnformeerd.

Voor de exacte data per straat verwijzen wij u naar het schema. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, de heer Patrick Heijnen, telefoonnummer 043 306 85 57.

Wegwerkzaamheden schema augustus 2018