Rioolinspectie Vaals Noord


Vanaf aanstaande maandag wordt een groot deel van het rioolstelsel aan de noordkant van Vaals gereinigd en geïnspecteerd. Globaal gaat het om het gebied ten noorden van de Maastrichterlaan, tussen de Grensstraat en Selzerbeeklaan.

De werkzaamheden duren tot en met 4 oktober. Door deze jaarlijks terugkerende inspectie en reiniging krijgt de gemeente een goed beeld van de toestand waarin het stelsel verkeert. Ook kan vastgesteld worden of alles nog naar behoren functioneert. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vandervalk + degroot.

Neem preventieve maatregelen

Tijdens de reinigingswerkzaamheden bestaat de mogelijkheid dat er wat water uit de toiletpot spat of borrelt. Dit komt omdat tijdens de werkzaamheden onder hoge druk water in het riool wordt gespoten. Vanwege defecte, verkeerd gemonteerde of zelfs ontbrekende ontluchting in uw huisriolering of door 'droog' stankslot kan dan enige overlast ontstaan. Door een aantal preventieve maatregelen te nemen
kunt u deze kans op overlast minimaliseren. Advies is om na gebruik van het toilet altijd het deksel van het toilet te sluiten. Bedek het deksel dan met een natte dweil en plaats er enig gewicht op. Op deze manier voorkomt u dat (vervuild) water uit het toilet kan opspatten of opborrelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer v.d. Leij van de gemeente via telefoonnummer 043-3068568. U kunt ook de medewerkers van vandervalk + degroot aanspreken.