Onderhoud wegmarkeringen N278 Vaals


Binnenkort start KWS Infra Eindhoven met het onderhoud aan de wegmarkeringen aan de N278 in opdracht van Provincie Limburg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de proef met een zelfrijdende bus.

Planning

De werkzaamheden aan de N278 ter hoogte van Vaals starten op maandag 15 april. Verwacht wordt dat de werkzaamheden gereed zijn op woensdag 17 april mits er geen hinder wordt ondervonden van de weersomstandigheden. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom worden de werkzaamheden uitgevoerd op doordeweekse dagen van 7:00 uur tot circa 16:00 uur.

In onderstaande afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven.

Bereikbaarheid

Op maandag 15 april worden de wegmarkeringen verwijderd. Door middel van een halve baanafzetting is het verkeer in beide richtingen mogelijk. Op woensdag 17 april wordt de nieuwe markering aangebracht.

Ophalen huisvuil

Tijdens de werkzaamheden kunnen de afvalcontainers zoals gebruikelijk gewoon aan de straat worden gezet. 

Verdere informatie

Heeft u vragen? Stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact opnemen via onderhoudlimburg@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met de uitvoerder via 06-50226375.