Herinrichting Kerkveld (Vaals)


De werkzaamheden in het kader van project ‘Herinrichting Kerkveld te Vaals’ vorderen gestaag. De verwachting is dat het grootste gedeelte van de werkzaamheden klaar is voor de bouwvakantie.

De komende twee weken wordt de rijbaan afgewerkt. Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de bouwweg in asfalt. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden vinden de asfalteringswerkzaamheden plaats op vrijdag 13 juli. Ook zal in deze twee weken het bestaande speelterrein worden afgewerkt.

Vanaf maandag 23 juli vinden er drie weken geen werkzaamheden plaats (week 30, 31 en 32) in verband met de bouwvakantie. Uiteraard zullen wij het werkgebied voor de vakantie netjes, veilig en opgeruimd achterlaten.

Als gevolg van werkzaamheden door de nutsbedrijven zijn onze rioleringswerkzaamheden nog niet helemaal klaar. Met deze werkzaamheden wordt na de bouwvakantie verder gegaan, nadere informatie hierover volgt nog. De voornoemde nutswerkzaamheden worden uitgevoerd door Enexis en starten op maandag 9 juli 2018 en duren twee weken.

Tijdens de werkzaamheden ondervindt u mogelijk enige overlast (stofvorming, lawaai, werkverkeer, geluid). Wij vragen om uw begrip in deze. Uw afvalbakken kunt u op reguliere inzameldagen aan de weg zetten. Onze medewerkers zorgen ervoor dat deze centraal worden ingezameld, geleegd en weer geretourneerd. Wij verzoeken u uw huisnummer op uw afvalcontainer te vermelden. Dezelfde werkwijze geldt voor overige inzamelingen.

Bij deze willen wij u uiteraard vriendelijk bedanken voor alle medewerking tijdens deze werkzaamheden.

Voor vragen en nadere info kunt u tijdens kantooruren terecht bij ondergenoemde contactpersonen:

  • Namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw, dhr. Jo. Paffen (uitvoerder): 06-41902917
  • Namens gemeente Vaals, dhr. Noël van der Leij (Projectleider): 043-3068568