De strategische visie gemeente Vaals 2020 


De strategische visie schetst een beeld van de toekomstverwachting voor Vaals tot 2020 en de beleidsdoelen, die de gemeente zich stelt.

De visie is tot stand gekomen met de medewerking van vele inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemers, raadsleden en externe deskundigen.

U kunt hieronder de totale strategische visie downloaden of een beknopte samenvatting daarvan.