Schuilgelegenheden in het buitengebied


In het buitengebied van Vaals zijn diverse (volwaardige) agrarische bedrijven gelegen. Daarnaast houden een aantal inwoners die woonachtig zijn in het buitengebied, dieren in een meer hobbymatige sfeer. Deze dieren hebben bij felle zon, harde wind en regen beschutting nodig, waardoor een behoefte bestaat om hiervoor schuilgelegenheden te kunnen oprichten. De bouw van allerlei willekeurige bouwwerken in het buitengebied is echter ongewenst. Gelet op de behoefte van het hobbymatig houden van dieren in het buitengebied wil de gemeente hier, in het kader van het ruimtelijk beleid, op inspelen doormiddel van het scheppen van voorwaarden.

Beleidsregel schuilgelegnheden in het buitengebied - Gemeente Vaals (PDF, 114.8 kB)