Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen


In deze beleidsnota is vastgelegd hoe de gemeente Vaals toezicht houdt op de kwaliteit van de kinderopvang en omgaat met de overtredingen van de kwaliteitsregels op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (PDF, 414.5 kB)