Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio


De bestuurders van de deelnemende gemeenten hebben de opdracht gegeven om beleidsregels op te stellen voor de aanpak van de wielertoertochten problematiek. Deze beleidsregels moeten er toe bijdragen dat de kwaliteit van de wielertoertochten verbetert. Dit alles ten gunste van de leefbaarheid, verdraagzaamheid en veiligheid van de inwoners en van de individuele fietsers en deelnemers aan wielertoertochten in de regio Zuid-Limburg en de Euregio.

Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio (PDF, 1.0 MB)