Paul de Graauw

Wethouder


Pasfoto van Paul de Graauw

Taken

Portefeuille Mens & Voorzieningen

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • Jeugd en jongeren
 • Breed welzijn
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Actief burgerschap
 • Gezondheidszorg
 • Sport
 • Onderwijs en educatie
 • Kunst en cultuur
 • Verenigingen
 • Vrijwilligerswerk

Nevenfuncties

 • lid DB Omnibuzz