Reg van Loo

Burgemeester


Taken

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille Bestuur & Dienstverlening

 • Algemene gemeentelijke belangen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer/rampenbestrijding
 • Kwaliteit/ eenheid van beleid
 • Burgerzaken/-participatie
 • Dienstverlening
 • Communicatie en voorlichting
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking
 • Grensoverschrijdende zaken
 • Personeel en organisatie
 • Juridische zaken
 • Cittaslow

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies (Sociaal Historisch Centrum Limburg)
 • Bestuurslid Charlemagne AG
 • Voorzitter Stichting Ragen
 • Voorzitter Stichting Lunar