Een hele zorg minder voor meneer Horodko

Met hulp van Humanitas en gemeente Vaals.

Geplaatst op vrijdag 4 november 2022

Kom je er zelf (even) niet uit? Zoals de heer Horodko onlangs? Dan kun je terecht bij WijVaals. WijVaals is er voor vragen over geldzaken, opvoeden, meedoen in de samenleving, zelfstandig leven en voor alle andere vragen waarvan je niet weet waar je ze kunt stellen.

De situatie van meneer Horodko kende een samenloop van omstandigheden: geen werk, financiële én gezondheidsproblemen. Als zelfstandig ondernemer kwam hij in de coronaperiode zonder opdrachten te zitten. Daardoor moest hij noodgedwongen stoppen met zijn bedrijf en belandde hij in de bijstand. Naast financiële problemen waren er problemen met zijn gezondheid. Het Klinikum in Aken werd zijn 2e thuis. De heer Horodko: ‘Ik kreeg medicijnen en dacht dat ik weer gezond was. Totdat ik een tweede keer in elkaar stortte en nog dieper in de problemen kwam te zitten. Mijn schulden werden groter, ik ging meer roken en contacten vermijden. Gelukkig kwam op dat moment Nancy Pohlen van de gemeente Vaals op mijn pad.’

Focus op manier van leven

Nancy Pohlen maakt onderdeel uit van team WijVaals bij de gemeente. Nancy: “Het oplossen van de problemen van meneer Horodko zochten we niet alleen in zijn gezondheid, maar vooral in zijn manier van leven. Dat is niet iets dat je vandaag op morgen kunt oplossen. Vanuit de Participatiewet werd ingezet op begeleiding naar werk. Gelukkig was meneer Horodko zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Dat was het begin van het succes. Want door te gaan werken, kwam er inkomen en kon meneer Horodko zijn rekeningen (weer) betalen. Door alle omstandigheden was hij het overzicht op zijn financiën kwijtgeraakt. Omdat hij zijn financiën graag zelf wilde blijven beheren, wilde hij geen gebruik maken van de Kredietbank. Maar hij accepteerde wél hulp. Zo kwam Erik Kicken, vrijwilliger bij Humanitas Thuisadministratie in beeld.”

Financieel overzicht dankzij Humanitas Thuisadministratie

Erik: ”De motivatie van meneer Horodko was sterk. Hij was bereid om hard te werken om uit de financiële problemen te komen. Zijn werkgever zag en beloonde dat. We hebben een plan gemaakt om de administratie stap voor stap op een rijtje te zetten. Daarbij hebben we samenwerking gezocht met gemeente, zorgverzekeraar, belastingdienst en energieleverancier. Zo hebben we ervoor kunnen zorgen dat de situatie van meneer Horodko financieel gezonder werd. Het ondersteuningstraject was niet altijd makkelijk. Maar stapje voor stapje lukte het meneer Horodko steeds beter om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leven.”

Blijf niet rondtobben, zoek hulp!

Nancy Pohlen, team WijVaals: “Het traject voor meneer Horodko zit in een afrondende fase met Humanitas. Hij heeft aangegeven dat hij het prettig vindt om een steuntje in de rug te blijven houden. Hiervoor kan hij terecht bij de vrijwilligers van de Werkplaats Financiën. Zij zullen hem in de toekomst helpen om zijn geldzaken op orde te houden. Inwoners in de gemeente Vaals die zich herkennen in onderdelen van dit verhaal, zou ik willen oproepen om ook gebruik te maken van onze ondersteuning. Wij realiseren ons dat iedere situatie anders en dat de ondersteuning daarop afgestemd moet worden. Maar dat kan! Dus blijf niet te lang rondtobben en neem contact met ons op. Je bent echt niet de enige!”

Neem vrijblijvend contact op met WijVaals

Dat kan via telefoonnummer 043 - 306 85 83 of via wijvaals@vaals.nl