Dodenherdenking 4 mei 2022

Op woensdag 4 mei a.s. worden in heel Nederland de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Ook in de gemeente Vaals wordt weer een herdenkingsplechtigheid gehouden.

Geplaatst op woensdag 27 april 2022

Om 19.00 uur vindt in de St. Pauluskerk te Vaals de Eucharistieviering ter herdenking van de gevallenen plaats. Na de kerkdienst vertrekt tegen 19.40 uur de stille tocht naar het oorlogsmonument op het Von Clermontplein, waar een cordon van de vrijwillige brandweer Vaals met brandende fakkels aanwezig is.

Na de 2 minuten stilte zal de heer Roderique Kohnen bij het monument de namen van de oorlogsslachtoffers die vermeld staan op de herdenkingsplaquette voorlezen. De heer Jo van der Meij zal daarna het gedicht ‘Oorlog’ voorlezen, waarna een sectie van de Schutterij St. Paulus een vuursalvo zal afgeven.

Aansluitend volgt de kranslegging van het gemeentebestuur, de Protestantse gemeenschap Maas-Heuvelland en Kinderen van Verzetsstrijders.

Ter afsluiting zal burgemeester Leunessen u toespreken en zullen wij gezamenlijk het Wilhelmus en het Limburgs Volkslied met ondersteuning van het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 zingen.

Exploitanten van horecabedrijven: let op de richtlijnen voor verlichting en geluid!

Horecabedrijven worden verzocht van 18.00 uur tot 22.00 uur rekening te houden met de herdenking door de buitenverlichting en neonreclame/lichtbakken uit te laten en de muziek uit te zetten, zodat alleen de muziek van de officiële Nederlandse radio, - en televisieprogramma’s te horen is.

Tevens willen wij u verzoeken om tussen 18.15 en 19.15 uur geen luide muziek te spelen ten einde de officiële herdenking niet te storen.

Winkeliers opgelet: aangepaste openingstijden op  4 mei a.s. (Dodenherdenking)

Bij deze worden de winkeliers (en ook het publiek) erop geattendeerd dat het op basis van de Winkeltijdenwet verboden is op 4 mei a.s. winkels na 19.00 uur geopend te hebben.

U wordt geacht deze wettelijke bepaling na te leven.