Vergunningsprocedure exploitatievergunning speelautomatenhal; tot en met 28 maart om vragen te stellen

Op 26 juli 2022 komt één exploitatievergunning voor een speelautomatenhal in Vaals beschikbaar.

Geplaatst op vrijdag 18 maart 2022

Op die dag loopt namelijk een verleende exploitatievergunning af. De gemeente Vaals start daarom een vergunningsprocedure om een nieuwe exploitatievergunning te verlenen. Op 18 maart 2022 heeft de gemeente Vaals de vergunningsprocedure officieel aangekondigd via een publicatie op www.overheid.nl.

Geïnteresseerden die vragen hebben over de vergunningprocedure, de inhoudelijke beoordelingscriteria en de puntentelling waarop de beoordeling wordt gebaseerd, hebben vanaf de dag na de officiële publicatie op www.overheid.nl 10 dagen de tijd om hun vragen te stellen. Dat betekent dat u tot en met 28 maart 2022 de tijd heeft om uw vragen aan de gemeente te stellen. Vragen moeten via e-mail gestuurd worden naar info@vaals.nl onder vermelding van ‘Vragen exploitatie speelautomatenhal’.

Aanvragen exploitatievergunning

Aanvragen voor de vrijgekomen exploitatievergunning kunnen tussen 11 april 2022 09.00 uur en 11 mei 2022 09.00 uur ingediend worden. De aanvraag moet worden ingediend via een speciaal hiervoor opgesteld aanvraagformulier, inclusief bijbehorende aanvullende stukken. Het aanvraagformulier en andere relevante documenten zijn vanaf 22 maart 2022 beschikbaar via www.vaals.nl/aanvraagformulierES.

De aanvraag kan alleen via e-mail ingediend worden via info@vaals.nl onder vermelding van ‘Aanvraag exploitatie speelautomatenhal’. De datum van ontvangst in de mailbox van info@vaals.nl is bepalend voor de indieningstermijn.

Besluit over verlenen vergunning

De beoordelingsprocedure eindigt uiterlijk 21 dagen na het sluiten van de aanvraagperiode. Elke aanvrager ontvangt na het afsluiten van de beoordelingsprocedure een kopie van de puntentelling en motivering op zijn aanvraag. De burgemeester beslist daarna binnen 14 dagen welke aanvrager de exploitatievergunning voor een speelautomatenhal krijgt. Deze periode kan eenmalig met maximaal 14 kalenderdagen worden verlengd. De burgemeester kan ook besluiten een advies te vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. 

Meer informatie

Zie voor alle informatie over de vergunningsprocedure en voorwaarden voor de vergunningaanvraag de gehele officiële publicatie. U kunt de officiële publicatie ook inzien in het gemeentehuis (na het maken van een afspraak) en op het gemeentelijk mededelingenbord.