Aanvragen extra personele inzet voor controle coronatoegangsbewijzen

Moet u als ondernemer, vereniging of organisatie het coronatoegangsbewijs (CTB) controleren? Als gemeente kunnen wij u dan ondersteuning aanbieden.

Geplaatst op donderdag 10 februari 2022

Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben wij bericht ontvangen, dat de gemeente een specifieke uitkering kan aanvragen als bijdrage in de kosten die gemaakt worden t/m 26 maart 2022. De gemeente zal dan zorgen voor de inhuur van extra personeel dat aan uw onderneming, vereniging of organisatie beschikbaar wordt gesteld om bezoekers te controleren op het CTB. Voor alle duidelijkheid: alleen de kosten voor de inzet van extra personeel dat via de gemeente wordt ingehuurd, komen nog voor vergoeding in aanmerking. 

Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt bellen naar 043 306 85 68 of een e-mail sturen naar info@vaals.nl.