Bestuur Ruilwinkel Vaals draagt Ruilwinkel vanaf 1 januari 2022 over aan gemeente

Vanaf 1 januari 2022 neemt de gemeente Vaals de dagelijkse aansturing van de Ruilwinkel Vaals over van het bestuur van de Ruilwinkel. Het bestuur van de Ruilwinkel concludeert uit een zelfevaluatie dat de Ruilwinkel zo het beste kan functioneren als voorziening in het sociaal domein.

Geplaatst op donderdag 4 november 2021

De Ruilwinkel is gestart in maart 2018 en is ontstaan uit de armoedeaanpak Kansen voor alle Kinderen. Het initiatief is samen met inwoners opgezet en ontstaan uit de behoefte van inwoners om elkaar te kunnen ontmoeten en elkaar te helpen. Het doel is de sociale ongelijkheid te verminderen en achtergestelde gezinnen te ondersteunen. In de Ruilwinkel kan iedereen spullen en diensten met gesloten beurzen ruilen. Daarnaast is het een plek waar iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, mee kan doen als klant/lid, bezoeker of vrijwilliger.

Van de 25 vrijwilligers behoort een deel tot de groep mensen in een kwetsbare positie. In de Ruilwinkel krijgen zij de kans om hun talenten en kwaliteiten in te zetten en hun zelfstandigheid en participatie te vergroten. De Ruilwinkel heeft op dit moment zo’n 1300 leden/klanten en er zijn sinds de start in 2018 tienduizenden spullen binnengebracht, geruild of gedoneerd.

Bestuur

Een kleine tweeëneenhalf jaar geleden nam het bestuur de dagelijkse aansturing van de Ruilwinkel over van de gemeente Vaals. Destijds besloot de gemeenteraad om het initiatief voor in ieder geval vijf jaar te faciliteren met een subsidie, het financieren van een coördinator en een huurovereenkomst voor het pand in de Kerkstraat in Vaals. Daarbij werd afgesproken dat na het tweede volledige subsidiejaar een brede evaluatie van de Ruilwinkel zou plaatsvinden.

Evaluatie

Nu die twee jaar er bijna opzitten, is de evaluatie van de resultaten, de kansen en mogelijkheden voor de komende jaren en de organisatorische onderdelen van de Ruilwinkel gestart. Als eerste zijn de organisatorische onderdelen geëvalueerd.

Het bestuur van de Ruilwinkel (Jo Kern, Bert Smulders en Erika Jaegers) laat weten: “Een van de doelen van het bestuur was om samen met de coördinator te werken aan het opbouwen en uitbouwen van een goede structuur en werksfeer. Dat is gelukt en op dat fundament kan verder gebouwd worden. Het bestuur constateert dat de organisatie rondom de Ruilwinkel en de samenwerking tussen het bestuur en de gemeente de afgelopen jaren heeft geleid tot een niet meer te missen voorziening in de gemeente Vaals. De Ruilwinkel moet dan ook voor de gemeente behouden blijven.”

Ontwikkelen

Om de Ruilwinkel nu verder te ontwikkelen, zou de Ruilwinkel volgens het bestuur niet meer als zelfstandige stichting gezien moeten worden, maar zou dit initiatief ondergebracht moeten worden in de gemeentelijke organisatie. Daarom draagt het bestuur de Ruilwinkel per 1 januari 2022 over aan de gemeente.

Op die manier kan de Ruilwinkel volgens het bestuur stevig binnen het sociaal domein van de gemeente neergezet worden. Het bestuur daarover: “Het biedt kansen om de coördinator deel uit te laten maken van het team van de gemeente dat gericht is op ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Vooralsnog werd de coördinator aangestuurd door het bestuur van de Ruilwinkel, maar als de coördinator deel uit maakt van het gemeentelijk team is de slagkracht groter, kan sneller gereageerd worden op nieuwe ontwikkelingen en kan voor een passend aanbod in de Ruilwinkel gezorgd worden.”

Goed overleg

Het bestuur geeft aan dat het nu aan de gemeente is om verdere stappen te zetten: “We hebben het gevoel dat onze taak als bestuur erop zit en dat het nu aan de gemeente is om het potentieel van de Ruilwinkel verder te benutten. Zo hebben we samen met Hogeschool Zuyd onderzocht hoe we in de winkel aan de slag kunnen met circulaire ICT. Zolang we bestuur zijn blijven we ons hiervoor inzetten en het is belangrijk dat dit soort ontwikkelingen ook na 1 januari worden doorgezet. Afgelopen periode is met de gemeente samengewerkt vanuit wederzijds vertrouwen, open communicatie en een gedeelde visie. Die samenwerking hebben we als zeer prettig en constructief ervaren. Het besluit om de Ruilwinkel over te dragen hebben we dan ook in goed overleg met de gemeente genomen. We blijven de Ruilwinkel uiteraard een warm hart toedragen.”

Wethouder Paul de Graauw (Mens en Voorzieningen) roemt het bestuur voor hun inzet: “Dankzij hen is de organisatie van de Ruilwinkel naar een hoger niveau getild. Nu is het zaak aan ons als gemeente om er verder mee aan de slag te gaan.” Wethouder Jean-Paul Kompier (Werk en Economie) vult aan: “We gaan allereerst zorgen dat we voor 1 januari 2022 de taken van het bestuur goed overnemen, zodat de vrijwilligers en klanten niks van de overdracht merken. Na afronding van de brede evaluatie van de Ruilwinkel nemen we een besluit over de toekomstige positionering.”