Plezier in sport en bewegen voor meer inwoners door Sportakkoord Vaals

Op 20 oktober hebben sportverenigingen en organisaties uit de gemeente Vaals in sporthal Citta Fit het Sportakkoord Vaals ondertekend. Dit sportakkoord is – in navolging van het Nationaal Sportakkoord – samen met lokale sportverenigingen, sportaanbieders en scholen opgesteld.

Geplaatst op donderdag 21 oktober 2021

Met dit akkoord wil de gemeente Vaals bereiken dat meer inwoners het plezier gaan ervaren van sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Sporten en bewegen is namelijk niet alleen erg leuk, het draagt ook bij aan een actieve en gezonde leefstijl. Je doet mee en hoort erbij.

Vaals Beweegt

In de gemeente Vaals gebeurt al veel op het gebied van sport en bewegen. Zo is er het programma Vaals Beweegt, waarin gezondheid, zelfstandigheid en meedoen in de samenleving voor alle inwoners centraal staat. Vaals Beweegt stimuleert inwoners op verschillende manieren om in beweging te komen en zo lang mogelijk in beweging te blijven. In beweging zijn is immers goed voor de gezondheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de sociale contacten.

Gevarieerd aanbod

Daarnaast bieden de sportverenigingen in Vaals, Vijlen en Lemiers een gevarieerd sport- en beweegaanbod. Ongeveer vijftien procent van de inwoners van de gemeente Vaals is lid van een sportvereniging. Bovendien neemt het ongeorganiseerd sporten en bewegen, met name fitness en hardlopen, in populariteit toe. Ook wordt veel gebruik gemaakt van het anders georganiseerde en commerciële sport- en beweegaanbod. Verder is op de scholen en de peuter- en kinderopvang aandacht voor sporten en bewegen en wordt een gezonde en actieve leefstijl gestimuleerd.

Uitdagingen

Er zijn echter ook uitdagingen. Het ledenaantal bij de verenigingen staat onder druk, doordat steeds meer mensen ervoor kiezen om ongeorganiseerd te gaan sporten. Bovendien verandert de gemeente Vaals door demografische ontwikkelingen en dat heeft invloed op de manier van sporten en bewegen. Ook zijn er uitdagingen op het gebied van gezondheid, overgewicht en eenzaamheid.

Met het sluiten van het Sportakkoord Vaals spreken alle partners het belang van sporten en bewegen uit, worden de kansen en uitdagingen onderkend en zetten de ondertekenaars zich gezamenlijk in om de ambities en plannen waar te maken

Ondertekening

Het Sportakkoord Vaals is vorig jaar al opgesteld en vervolgens goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bedoeling was het Sportakkoord vorig jaar rond deze tijd tijdens een officieel moment met alle partners te ondertekenen. Helaas gooide Covid-19 roet in het eten, waardoor het officiële ondertekenmoment nu pas heeft plaatsgevonden.

Lees het Sportakkoord Vaals.  (PDF, 2.5 MB)