Gemeenteraad Vaals als eerste akkoord met Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0

De gemeenteraad van Vaals heeft afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering unaniem de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg 1.0 vastgesteld.

Geplaatst op vrijdag 30 april 2021

Daarmee is de gemeente Vaals de eerste Zuid-Limburgse gemeente die akkoord is met de RES 1.0.

In Nederland gaan we over naar duurzaam opgewekte energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (benzine, diesel, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (wind en zon) en warmte. Deze overgang noemen we de energietransitie. Hoe we dit gaan doen, onderzoeken 30 RES-regio’s in Nederland. Zij maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente Vaals is onderdeel van de RES Zuid-Limburg en de deelregio Maastricht-Heuvelland.

RES 1.0

Met het vaststellen van RES 1.0 geeft de gemeente Vaals en uiteindelijk de hele RES-regio Zuid-Limburg aan hoe wij vorm willen geven aan de Rijksopdracht om met zon en wind duurzame energie op te gaan wekken. De RES 1.0 moet gezien worden als een realistisch én realiseerbaar startdocument voor de komende twee jaar. Iedere twee jaar zal de RES namelijk geactualiseerd worden.

De bijdrage van Vaals is vooral gericht op het optimaliseren van zon op dak en dubbel gebruik van terreinen in de bebouwde omgeving. Initiatieven in het buitengebied zijn onderwerpen van een brede discussie, onder andere in de regionale Landschapsvisie. De resultaten van die discussie worden meegenomen naar de RES 2.0 in 2023.

Bekijk de samenvatting van de RES 1.0.

Meedenken

Aan de totstandkoming van de RES 1.0 is een uitgebreid participatieproject vooraf gegaan. Het doel van het participatietraject was om inwoners, maatschappelijke partners, netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven en alle andere belanghebbenden mee te laten praten, hun mening te geven en informatie in te winnen. Zo vulden in november/december 2020 meer dan 8.000 inwoners van Maastricht-Heuvelland een enquête over de RES in. Bekijk de resultaten van de enquête in de gemeente Vaals.

Trots

Wethouder John Coenen (Klimaat- en Duurzaamheidsbeleid): “Dit is een van de grootste en impactvolle besluiten van de afgelopen jaren. Dat de gemeenteraad van Vaals als eerste gemeente van de RES-Zuid-Limburg de RES 1.0 heeft vastgesteld en dat dit ook nog eens in unanimiteit is gebeurd maakt me trots. Daarnaast heeft gemeenteraad een Tijdelijk Ruimtelijk Afwegingskader vastgesteld, waardoor er niet zomaar zonnevelden en/of windmolens in ons vijfsterrenlandschap geplaatst kunnen worden.”

In het najaar gaat de volgende fase van start. Inwoners van Zuid-Limburg (en dus ook de gemeente Vaals) zullen dan intensief betrokken worden bij het bepalen van de locaties en uitvoering van het grootschalig opwekken van duurzame energie.

Bekijk de hele RES 1.0 en meer informatie over de RES.