Werkplaats Financiën Vaals geopend

Sinds vandaag is in de gemeente Vaals de Werkplaats Financiën actief.

Geplaatst op donderdag 4 februari 2021

In de Werkplaats Financiën helpen vrijwilligers inwoners laagdrempelig en gratis met vragen en zorgen over geld. De Werkplaats Financiën is in eerste instantie een proefproject van een jaar.

Een deel van de inwoners van de gemeente Vaals heeft geldzorgen, moeite met rondkomen vanwege een laag inkomen, schulden of leeft in armoede. Volgens cijfers van de Kredietbank Limburg uit 2018 heeft 1 op de 5 huishoudens in Vaals financiële problemen. Daarnaast staat Vaals in de landelijke top 10 van gemeenten met het grootste risico op armoede.

Oplopende schulden

De meeste mensen met financiële problemen hebben moeite om dit zelf op te pakken of op te lossen. Omdat ze niet weten wat te doen of waar ze naar toe kunnen, de taal niet goed begrijpen, laaggeletterd zijn of zich schamen. De meeste mensen wachten na het ontstaan van de eerste schuld ongeveer 5 jaar voor ze professionele hulp inschakelen. De gemiddelde schuld van een inwoner uit Vaals is bijna € 30.000 als diegene bij Kredietbank Limburg in een traject zit en er zijn gemiddeld tien schuldeisers.

De Werkplaats Financiën is een laagdrempelige plek om in een vroeg stadium geldzaken op orde te krijgen en financiële vragen te stellen. Denk aan vragen als: Hoe breng ik mijn financiële administratie op orde? Ik kan deze rekening niet betalen, wat nu? Ik snap deze brief niet, kun je me helpen? Van welke minimaregelingen of toeslagen kan ik gebruikmaken en hoe doe ik dat? Ik heb een schuld, en nu?

Vrijwilligers

De Werkplaats Financiën wordt bemenst door vrijwilligers met een financiële, juridische of administratieve achtergrond of ervaringsdeskundigen. Vanwege de coronamaatregelen gaan de vrijwilligers vooralsnog alleen op afspraak werken. De afspraken vinden plaats in het gemeentehuis. De bedoeling is dat de Werkplaats Financiën in de toekomst gaat werken met open inloopspreekuren.

Het idee van de Werkplaats Financiën in Vaals is ontstaan naar een voorbeeld van Eindhoven en Sittard-Geleen. Ook in die twee gemeenten wordt de Werkplaats bemenst door vrijwilligers en een vrijwillige coördinator. Verschil is dat de Werkplaatsen in Eindhoven en Sittard-Geleen zijn ontstaan vanuit een inwonersinitiatief. In Vaals wordt het initiatief opgestart en in eerste instantie gefaciliteerd door de gemeente, omdat veel problematiek waarmee inwoners zich melden bij het gemeentelijke team WijVaals bestaat uit financiële problematiek (37%). En ook bij de overige vragen speelt de financiële problematiek vaak een rol.

“Niet de enige”

Wethouder Jean-Paul Kompier (Werk en Economie) hoopt dat veel inwoners van de Financiële Werkplaats gebruik gaan maken: “We willen inwoners duidelijk maken dat ze niet de enige zijn met vragen, zorgen of problemen met geld. De vrijwilligers nemen de tijd om kennis te maken en te luisteren naar je verhaal. Vervolgens bekijken ze samen met jou hoe je geholpen kan worden.”

De Werkplaats Financiën loopt in 2021 als proefproject. Eind 2021 wordt bekeken of de Werkplaats voldoende effect oplevert.

Contact met Werkplaats Financiën

Contact opnemen met de vrijwilligers van de Werkplaats Financiën Vaals kan via: