Samen nadenken over duurzame energie in Maastricht-Heuvelland

Energietransitie | De zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland werken samen met de rest van Zuid-Limburg aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin onderzoeken we waar en hoe we duurzame elektriciteit (wind en zon) kunnen opwekken.

Geplaatst op donderdag 19 november 2020

ZoekgebiedenWe zijn een unieke regio en daar zijn we trots op. Het stedelijk gebied is grotendeels bebouwd en de natuur is schaars. De landelijke gemeenten kenmerken zich door compacte bebouwde kernen in een wijds waardevol landschap. Het maakt deze opgave wel complex. Dit betekent niet dat we onze verantwoordelijkheid niet nemen. We kijken samen in de regio naar wat juist wél kan. Dit doen we heel zorgvuldig, met respect voor de unieke eigenschappen van ons gebied. Daarover denken we met verschillende partijen na. Om tot een RES te komen, willen we ook u vragen in november-december mee te denken.

Kijk voor meer informatie over de RES en hoe u mee kunt doen op: vaals.nl/res.