Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater van Waterschap Limburg

Door de aanhoudende droogte heeft Waterschap Limburg per 22 mei een onttrekkingsverbod van water uit beken en sloten ingesteld.

Geplaatst op vrijdag 5 juni 2020

Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen.

Verbod geldt uiterlijk tot 1 oktober

Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020. Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Het verbod geldt voor landbouwkundige beregening, maar zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater.

Controle

Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Meer informatie en meldingen

Meer informatie kunt u vinden op de website van Waterschap Limburg. Voor vragen over het onttrekkingsverbod kunt u zich melden bij Waterschap Limburg, T: (088) 88 90 100, of per e-mail info@waterschaplimburg.nl. Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water van Waterschap Limburg, dat is 24 uur per dag bereikbaar: 0800 0341