Project verduurzaming van Harles

Buurtbewoners, energiecoaches en Buurkracht slaan de handen ineen.

Geplaatst op vrijdag 12 juli 2019

Afgelopen zaterdag 6 juli kwamen de energiecoaches van CNME Maastricht en Regio naar Harles om energiescans te maken bij bewoners thuis. Aanleiding voor dit bezoek was de geplande samenwerking van een aantal buurtbewoners met Buurkracht, om het voortouw te nemen in de verduurzaming van het ‘Hart van Vaals’. Buurkracht is een onafhankelijk maatschappelijk initiatief dat zich inzet om zoveel mogelijk buren bij elkaar te brengen om samen hun buurt te verbeteren.

Harles is een buurtgenootschap bestaande uit ca. 30 woningen, bestaande uit veelal oudere, soms monumentale boerderijen en vakwerkhuizen. Een aantal buurtbewoners heeft de ambitie om woningen in dit landelijk gelegen gebied te verduurzamen en schakelde Buurkracht in om het treffen van gezamenlijke maatregelen te realiseren. Bij het stellen van de vraag welke maatregelen er gezamenlijk getroffen zouden kunnen worden, bleef het project even steken. De energiecoaches van de gemeente Vaals boden echter uitkomst.

De energiecoaches geven advies aan particuliere woningeigenaren in de gemeente Vaals. Dat doen zij al 2,5 jaar. Deze club van zeven vrijwilligers van CNME Maastricht en Regio, in het werkzame leven actief als o.a. architect, installateur en bouwkundige, helpen woningeigenaren om geld te besparen op de energierekening en woningen duurzamer en/of comfortabeler te maken. Dit doen zij door middel van een huisbezoek en het opstellen van een persoonlijk adviesrapport. Middels dit rapport krijgt de woningeigenaar inzicht in zijn verbruik, de mogelijke maatregelen die hij kan treffen op het gebied van isolatie en aanschaf van duurzame installaties en (gedrags)tips.

In het geval van Harles gaven de energiecoaches niet alleen advies aan de inwoners individueel, maar ook aan het buurtgenootschap als geheel. Vervolgens gaat Buurkracht met de bewoners verder aan de slag om de door de energiecoaches geadviseerde maatregelen voor de wijk uit te voeren. De gemeente Vaals volgt dit pilotproject, in potentie een voorbeeld voor andere wijken en buurtgenootschappen in de landelijke gebieden, en draagt tevens bij in de kosten. Op 6 juli werden de energiescans gelijktijdig bij de inwoners van Harles uitgevoerd. Voor bewoners en geïnteresseerden werd een centraal punt ingericht.

Bekijk meer informatie over de mogelijkheid om een energiecoach in te schakelen.