Netwerkbijeenkomst Gezond Leven in Vaals

Op maandag 24 juni van 17.00 tot 20.00 uur organiseert de gemeente Vaals in Grand Café Zera opnieuw een bijeenkomst van het netwerk Gezond Leven in Vaals.

Geplaatst op woensdag 29 mei 2019

Deze bijeenkomst staat in het teken van armoede en kansen om duurzaam aan de slag te gaan om armoede te verlichten, verhelpen en voorkomen. Vanaf 17.00 uur staat de soep voor u klaar, om 17.20 uur start het programma.

Tellen en vertellen

De tijd vliegt! Bijna 3,5 jaar geleden startte de gemeente Vaals samen met de Universiteit Maastricht, GGD Zuid Limburg en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid met de aanpak 'Kansen voor alle kinderen', een aanpak voor, door en met  kansarme gezinnen.

Op 30 juni is de projectperiode ten einde. Sinds 2016 is op verschillende onderdelen en met verschillende partners, waaronder de gezinnen zelf, intensief gewerkt aan een duurzame en structurele verbetering van de (positieve) gezondheid en welzijn van de gezinnen. De opbrengsten en inzichten van de afgelopen 3,5 jaar delen we graag met jullie.

Meedenken en meedoen

Na het welkomstwoord door wethouders Jean-Paul Kompier en Paul de Graauw neemt Prof. dr. Stef Kremers, projectleider vanuit de Universiteit Maastricht u op informele wijze mee in zijn kijk op de afgelopen jaren. Wat de afgelopen 3,5 jaar bevestigd heeft, is dat armoede effect heeft op veel verschillende leefgebieden. Drie belangrijke thema’s uit de aanpak 'Kansen voor alle kinderen' worden tijdens de bijeenkomst op 24 juni kort en krachtig toegelicht. Denk vervolgens mee over hoe we deze thema’s structureel kunnen borgen in het gemeentelijk beleid, hoe opbrengsten en inzichten ingezet kunnen worden voor een bredere doelgroep en hoe we nog meer kunnen samenwerken. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat het niet bij een tijdelijke projectaanpak blijft!

Thema 1: Meedoen voor iedereen

Voor een aantal kwetsbare groepen is het moeilijker om deel te nemen aan de samenleving. Een van deze groepen, gezinnen met financiële problemen, hebben we gevraagd wat ze nodig hebben om meer mee te kunnen doen. Elkaar ontmoeten en, van daaruit,  elkaar helpen bleek belangrijk. De Ruilwinkel is de meest zichtbare fysieke plek waar deze wensen samenkomen. Graag gaan we met u in gesprek over o.a.:

  • Wat hebben kwetsbare groepen nodig om mee te kunnen doen?
  • Wie kan hen daarbij ondersteunen en hoe?
  • Wat kunnen ze zelf doen?

Thema 2: Het netwerk versterken

In 2017 is een netwerkanalyse uitgevoerd waarbij twee netwerken van professionals en vrijwillige ondersteuningspartners in kaart zijn gebracht: het Armoede netwerk en het  Sociaal/Fysieke netwerk. Wat betreft het Armoedenetwerk is nog veel winst te behalen en hebben professionals eerder een aantal verbeterpunten genoemd. Vragen die we samen willen bespreken zijn o.a.:

  • Hoe gaan we deze oppakken?
  • Hoe kunnen we eerder signaleren?
  • Hoe krijgen we signalen op de juiste plek?

Thema 3:  Belang van onderwijsdiploma

Uit onderzoek blijkt dat het studieadvies voor kinderen uit lage-SES gezinnen lager is dan kinderen uit hoge SES-gezinnen, ook als het intelligentieniveau hetzelfde is. Onderwijs en een diploma is essentieel om op latere leeftijd zelfstandig te kunnen zij. Daarom is het belangrijk dat het studieadvies past bij de intelligentie van het kind, los van SES. Kinderen is gevraagd wat hen helpt en wat hen belemmert bij het leren. Deze inzichten delen we graag met u en de vraag die daarbij onder meer wordt besproken is o.a. :

  • Hoe kunnen we kinderen in Vaals ondersteunen bij hun schoolprestaties en het behalen van hun schooldiploma?

Sluit ook aan op maandag 24 juni

Denk mee hoe we deze thema’s structureel kunnen borgen in het gemeentelijk beleid, hoe we de opbrengsten en inzichten kunnen inzetten voor een bredere doelgroep en hoe we nog meer kunnen samenwerken. U bent van harte welkom! In verband met de soep en broodjes, vragen we u vriendelijk om u tijdig aan te melden via M.Wassenberg@vaals.nl