Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

De gemeente Vaals voert de komende maand het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uit. Wij zijn namelijk erg benieuwd naar uw mening en naar uw ervaringen.

Geplaatst op vrijdag 3 mei 2019

Door mee te doen, draagt u bij aan verbetering van het beleid en de dienstverlening van de gemeente. Krijgt u een uitnodiging in de bus? Dan stellen we het zeer op prijs als u de vragenlijst invult! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

Deelname aan dit cliëntervaringsonderzoek is geheel vrijwillig en alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar individuele personen. Onder de deelnemers wordt een aantal cadeaubonnen verloot.

Bent u ouder van een kind jonger dan 18 jaar dat gebruik maakt van jeugdhulp? Vul dan hier meteen de 'vragenlijst voor ouders' in: www.vaals.nl/onderzoekjeugd. Heeft u een kind van 12 jaar of ouder dat gebruik maakt van jeugdhulp? Deze kan de 'vragenlijst voor jongeren' via dezelfde link invullen.

De vragenlijst over de Wmo is alleen in te vullen met de inlogcode die u met de post thuisgestuurd krijgt. Heeft u een inlogcode? Ga dan naar www.vaals.nl/onderzoekwmo en vul de vragenlijst in!