Resultaten macro-fauna en visstand Geul ondermaats

Geplaatst op donderdag 21 maart 2019

Vorig jaar september heeft Waterschap Limburg na een lozing van mest net over de Belgische grens op 22 augustus 2018, een onderzoek uitgevoerd naar de macro-fauna en visstand na dat incident. Bij dat onderzoek zag het Waterschap een sterke afname van verschillende vissoorten, niet verrassend net na het incident. Tegelijk is afgesproken begin 2019 vervolgonderzoek te doen.

Zorgelijk

Wat het Waterschap Limburg nu zorgen baart, is dat ze een verdere achteruitgang hebben opgemerkt. De oorzaak hiervan is onbekend. Het Waterschap heeft daarom besloten om voorlopig geen vis uit te (laten) zetten totdat duidelijk is wat er aan de hand is en wat verslechtering veroorzaakt. Hiervoor zal het Waterschap Limburg dit jaar op diverse momenten meer gedetailleerd onderzoek doen (ecologisch en fysisch-chemisch. Ze hopen daarmee de oorzaak te achterhalen.

Visstand bij en vanaf Valkenburg lijkt gewoon op orde

De gemeenten die langs de Geul liggen vanaf de Belgische grens zijn hierover geïnformeerd, net als de Visstand Beheer Commissie. Het lijkt erop dat stroomafwaarts bij Valkenburg meer vis aanwezig is.