Start sloop gymzaal Lindenstraat Vaals op 6 maart

Op woensdag 6 maart wordt gestart met de sloop van de gymzaal aan de Lindenstraat 2b in Vaals.

Geplaatst op woensdag 27 februari 2019

De gymzaal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het gaat om een sterk verouderd gebouw waarin onder andere asbest is aangetroffen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2019 de omgevingsvergunning verleend voor het slopen van de gymzaal. Vanwege het aankomende broedseizoen van vleermuizen, wordt woensdag 6 maart begonnen met de sloop.

Sloopwerkzaamheden

Het aanwezige asbest is inmiddels door een gespecialiseerd bedrijf gesaneerd. Vanaf woensdag 6 maart zal aannemer M3 Zuyd Sloopwerken BV starten met de voorbereidende werkzaamheden voor het slopen van het gebouw, waarna er aansluitend machinaal gesloopt zal gaan worden. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken in beslag nemen.

Werkwijze

In eerste instantie zal gestart worden met het strippen van het gebouw. Daarna zal de constructie van het gebouw gesloopt worden met behulp van een speciaal hydraulisch graafmachine, voorzien van knipscharen en sorteergrijpers. Alle materialen worden vakkundig gesloopt en gesorteerd.

Stof- en geluidsoverlast zullen zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.  De trillingen blijven ook tot het minimale beperkt, omdat er met een sorteergrijper gewerkt wordt. Het afvoeren van de materialen vindt plaats via de Kerstraat en de Maastrichterlaan.

Vragen of meer informatie

Indien er tijdens de werkzaamheden vragen zijn of informatie wordt gewenst, kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Vaals,   dhr.  John Thomassen, tel. 06-22608344 of  de projectleider van M3 Zuyd Sloopwerken BV,  dhr. Mark Peters 046-2040014.