Groenwerkzaamheden

Tijdens reguliere controles van bomen is gebleken dat een aantal bomen binnen de gemeente Vaals niet meer voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen. Omdat snoeimaatregelen niet meer helpen, moeten deze bomen gekapt worden.

Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 21 januari. Verkeersregelaars zullen er voor zorgen dat het verkeer rondom de werkzaamheden in goede banen geleid wordt. Daar waar de straat of delen daarvan voor langere tijd afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer, ontvangen de bewoners daags van tevoren brief in de bus. Naar schatting zullen de kapwerkzaamheden maximaal vijf werkdagen in beslag nemen.

Het betreft bomen op diverse locaties in de gemeente waaronder Aan de Weverij, Akenerstraat, Ceresstraat, Gemmenicherweg, Lindestraat (Pastoerswei), Park Bloemendal, Prins Bernhardstraat, Selzerbeeklaan, De Koel (Vijlen) en in het buitengebied op de Oude Akerweg en Oude Trichterweg.