Openbare hoorzitting ontwerp-verzoekbesluit onteigeningsprocedure

Openbare hoorzitting ontwerp-verzoekbesluit onteigeningsprocedure Kapellervoetpad op 4 dec. 2018.

Geplaatst op donderdag 29 november 2018

Op 24 september 2018 heeft de gemeenteraad het ontwerp-verzoekbesluit onteigeningsprocedure Kapellervoetpad goedgekeurd. Op 22 oktober 2018 zijn het ontwerp-verzoekbesluit en achterliggende stukken ter inzage gelegd in het gemeentehuis.

Voordat de raad tijdens de raadsvergadering van 17 december 2018 het verzoekbesluit onteigeningsprocedure Kapellervoetpad definitief vaststelt, zal een openbare hoorzitting plaats vinden over het betreffende verzoekbesluit:

De openbare hoorzitting vindt plaats op:
Dinsdag 4 december 2018 omĀ 19.00 uur
Raadzaal, gemeentehuis Vaals