Inloopavonden voorontwerpbestemmingsplan wijndomein Holset

Op woensdag 7 en dinsdag 20 november vinden er inloopavonden plaats in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan Holset 34-36 (Domein Holset).

Geplaatst op woensdag 31 oktober 2018

Op beide dagen kunt u tussen 18.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis in Vaals binnenlopen voor een toelichting op dit conceptplan en voor informatie over mogelijke inspraak. De inspraakperiode van het voorontwerpbestemmingsplan is sinds 19 oktober gestart en loopt tot en met 29 november 2018.

Nieuw bestemmingsplan

Domein Holset heeft een nieuw bestemmingsplan nodig, omdat de aard, omvang en frequentie van nieuwe activiteiten en functies van het wijndomein, niet passen binnen de huidige bestemming met hoofdfunctie ‘wonen’. Onder andere het boerderijcomplex is volledig gerenoveerd en hierin zijn functies gehuisvest die als economische drager voor de onderneming dienen. Zo is Domein Holset een wijnkenniscentrum met workshops en zakelijke bijeenkomsten, waar mensen kunnen overnachten en waar wijn te koop is in de winkel.

Om het uitoefenen van de bedrijfsmatige activiteiten op het perceel Holset 34-36 mogelijk te maken is het wenselijk en noodzakelijk een nieuw planologisch kader vast te leggen. Dit kader is het voorontwerpbestemmingsplan Holset 34 - 36. Tijdens de inloopavonden kunt u hierover meer informatie inwinnen.