Onderzoek Toerisme en recreatie in uw omgeving

De provincie Limburg wil graag van de inwoners in het Heuvelland weten hoe zij aankijken tegen toerisme en recreatie. De provincie heeft de gemeente Vaals gevraagd bij de uitvoering van dit onderzoek te ondersteunen.

Geplaatst op donderdag 28 juni 2018

Via een willekeurige steekproef uit de inwonersadministratie zijn 2.000 inwoners van de gemeente Vaals geselecteerd om aan dit digitale onderzoek deel te nemen. Op verzoek van de provincie heeft de gemeente Vaals de verspreiding van de brieven verzorgd.

Om ook Duitstalige inwoners bij het onderzoek te kunnen betrekken is de enquête ook in het Duits aangeboden en hebben de geselecteerde inwoners zowel een Nederlandse als een Duitse brief ontvangen. Deze brieven zijn in aparte enveloppen verzonden. Hoewel alle brieven gelijktijdig bij het postverwerkingsbedrijf zijn aangeboden, zijn niet alle brieven op dezelfde dag bezorgd. Daardoor hebben enkele Nederlandstalige inwoners de Duitse brief eerder ontvangen dan de Nederlandse. Het omgekeerde komt ook voor.

Meerdere mensen bij wie deze gang van zaken tot verwarring heeft geleid, hebben hierover contact met de gemeente opgenomen. Wij realiseren ons dat het beter was geweest om zowel de Nederlandse als Duitse brief in één envelop te versturen, waardoor een stuk onduidelijkheid voorkomen had kunnen worden. Helaas was dit tijdens het printproces om technische redenen niet mogelijk. Wij zullen hier bij eventuele volgende enquêtes nadrukkelijk rekening mee houden. Onze excuses voor het ontstane ongemak!