Cultuurfonds Vaals stimuleert talentontwikkeling

Het Cultuurfonds Vaals wil zich in 2018 vooral richten op het speerpunt Talentontwikkeling. Het idee is onder andere om in het najaar een zogenaamde Talentendag te organiseren, waar diverse initiatieven van talentontwikkeling op het podium worden gezet. Het gaat hierbij om het stimuleren van talent gericht op bredere groepen, niet op individueel talent.

Geplaatst op donderdag 31 mei 2018

Talentendag

TalentendagHet Cultuurfonds wil nu eerst inventariseren wat de culturele verenigingen en instellingen vinden van zo’n Talentendag. Aan hen is gevraagd om hun mening en eventuele ideeën daarover kenbaar te maken. Bij voldoende belangstelling zal in het najaar van 2018 een Talentendag worden georganiseerd, waarin verenigingen en instellingen de door hen geïnitieerde projecten kunnen presenteren of demonsteren. Aan de beste nieuwe initiatieven zal het Cultuurfonds een financiële bijdrage verstrekken.

Geef als vereniging/instelling uw mening over dit idee. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan John Bertram, ambtelijk secretaris via j.bertram@vaals.nl.

Op een later tijdstip worden de mogelijke initiatieven voor talentontwikkeling geïnventariseerd.

Cultuurfonds Vaals

Het Cultuurfonds richt zich op initiatieven op het gebied van cultuurontwikkeling en cultuureducatie, talentontwikkeling en identiteitsversterking vanuit de lokale gemeenschap. Het fonds streeft naar een versterking van het culturele leven in de gemeente Vaals en het stimuleren van de deelname daaraan.

Meer informatie op www.cultuurfondsvaals.nl.