Start werkzaamheden “Herinrichting Kerkveld”

Maandag 19 maart start Gebrs. Kurvers Wegenbouw BV, in opdracht van de gemeente Vaals met de werkzaamheden in het kader van project “Herinrichting Kerkveld” te Vaals.

Geplaatst op vrijdag 16 maart 2018

Wat wordt er gedaan?

Ter plaatse van de speeltuin op de hoek van de Sneeuwberglaan en de Dr. Schaepmanstraat zal een voorziening worden aangebracht voor het bergen van regenwater. Daarna worden de verhardingen ter plaatse van de Dr. Schaepmanstraat en de Mgr. Nolensstraat opgebroken en aansluitend worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Na gereedkomen van de rioleringswerkzaamheden worden de sleuven weer gedicht en zal de nieuwe verhardingsconstructie worden aangebracht. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

Wanneer?

Werkzaamheden fasering Kerkveld VaalsOnderstaand volgt een opsomming van onze planning. Deze planning is gebaseerd op gunstige weersomstandigheden en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Voor een overzicht van de faseringen zie de overzichtstekening.

Fase 1:  Aanleg bergingsvoorziening t.h.v. speeltuin - 19 mrt. t/m 13 apr.
Fase 2:  Dr. Schaepmanstraat/Seffenterstraat - 3 apr. t/m 26 apr.
Fase 3:  Mgr. Nolensstraat - 16 apr. t/m 11 mei
Fase 4:  Seffenterstraat - 30 apr. t/m 25 mei

De werktijden zijn in principe op weekdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Bereikbaarheid

Gedurende de werkzaamheden in fase 2 t/m 4 is uw straat beperkt bereikbaar. Tijdens de reconstructie zal de weg volledig worden afgesloten voor alle verkeer. De trottoirs zullen te allen tijde toegankelijk blijven, waardoor uw woning te voet altijd bereikbaar is. Wij verzoeken u om gedurende deze werkzaamheden uw voertuigen elders te parkeren en dus niet in bovengenoemde straten.

Overige

Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden (stofvorming, lawaai, werkverkeer, geluid). Wij vragen om uw begrip in deze. Uw afvalbakken kunt op reguliere inzameldagen aan de weg plaatsen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat deze centraal worden ingezameld, geledigd en weer geretourneerd. Wij verzoeken u om uw huisnummer op uw afvalcontainer te vermelden. Dezelfde werkwijze geldt voor overige inzamelingen.

Nader info

Voor vragen en nadere info kunt u tijdens kantooruren terecht bij ondergenoemde contactpersonen:

  • Namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw, dhr. Robert Kurvers (projectleider): 06-11013594
  • Namens Gemeente Vaals, dhr. Noël van der Leij (Projectleider):  043-3068568