Reconstructie Bloemendalstraat Sjwats Jris

In opdracht van de gemeente Vaals start aannemer Van Boekel vanaf maandag 19 februari 2018 beginnen met fase 1 en 2 van de reconstructie en bestratingen in Sjwats Jris en de Bloemendalstraat (vanaf aansluiting Maastrichterlaan tot Sjwats Jris). De werkzaamheden van fase 2 duren circa 6 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Geplaatst op vrijdag 16 februari 2018

Verkeer en parkeren

Bij de uitvoering van de werkzaamheden is overlast en verkeershinder helaas onvermijdelijk. De aannemer zal proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

Gedurende het hele werk is Sjwats Jris alleen toegankelijk voor bevoorrading en hulpdiensten.
Dat betekent dat omwonenden vanaf 19 februari om 06.30 uur hun auto of ander voertuig elders moeten parkeren. Dit blijft zo voor de hele uitvoeringsfase van de werkzaamheden.
In verband met veiligheid en benodigde werkruimte kan dan in het hele werkgebied niet worden geparkeerd. De bewoners van dit gebied zijn via een bewonersbrief over de maatregelen geïnformeerd.

Ophalen afval

Gedurende de werkzaamheden zal de aannemer de GFT- en restcontainers van de woningen verzamelen en op een centrale plaats aanbieden aan de ophaaldienst.

Contact en informatie

Iedere vrijdagmiddag tussen 12:00 en 13:00 is er een inloopuurtje. U bent dan van harte welkom in de directiekeet van de aannemer, op het terrein van Friture Delnoye.
Mocht u specifieke vragen hebben over de bereikbaarheid of de werkzaamheden, neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van van Boekel, dhr. Dankers via j.dankers@vanboekel.com of via tel. 0486-459000.