Ondersteuningsregelingen

Een laag inkomen? Voorkom dat u geld laat liggen en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn.

Geplaatst op donderdag 1 februari 2018

Regelingen voor inkomen

Er zijn verschillende regelingen, die uw inkomen kunnen aanvullen. Sommige zijn specifiek voor de gemeente Vaals, andere zijn landelijk geregeld. Op de pagina 'ondersteuningsregelingen' kunt u deze regelingen en andere minimaregelingen bekijken.

Individuele Inkomenstoeslag (gemeentelijk)

Wat is individuele inkomenstoeslag?

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Voor wie?

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt nog geen AOW
 • U heeft 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een ander inkomen op bijstandsniveau
 • Uw eigen vermogen is op bijstandsniveau. Dit is € 5.940 (voor alleenstaanden) of € 11.880 (voor alleenstaande ouders en gehuwden). 
 • De afgelopen 12 maanden heeft u geen Individuele Inkomenstoeslag ontvangen
 • U heeft geen zicht op meer inkomen
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U doet duidelijk moeite hebben om uw inkomen te vergroten

Heeft u een partner? Dan moet u allebei aan de voorwaarden voldoen.

Hoeveel is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag was in 2017:

 • voor gehuwden € 548
 • voor alleenstaande ouders € 492
 • voor alleenstaanden € 394

Hoe en waar aanvragen?
De individuele inkomenstoeslag vraagt u aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bijzondere bijstand (gemeentelijk)

Wat is bijzondere bijstand?

Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.
Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u als gevolg van uw ziekte meer waskosten en meer kledingslijtage.
Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.
Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.
Ontvangt u individuele inkomenstoeslag? Dan houdt de gemeente daar rekening mee.
Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm? Ook dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De gemeente berekent de bijdrage naar draagkracht. U krijgt dan een lager bedrag uitgekeerd.

Voor wie?

 • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen
 • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen
 • De bijzondere kosten zijn noodzakelijk
 • De kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland.
 • U moet de kostennog gaan maken. De gemeente maakt soms een uitzondering. De rekening mag in ieder geval niet ouder zijn dan 1 jaar.

Hoeveel is de bijzondere bijstand?

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van de kosten die u maakt en de hoogte van uw inkomen.

Hoe en waar aanvragen?

De bijzondere bijstand vraagt u aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dit kunt u zelf doen. Op de website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland vindt u meer informatie en het digitale aanvraagformulier.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (landelijk)

Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Met de inkomensafhankelijke combinatiekorting betalen werkende ouders met een kind onder de 12 jaar minder belasting en premies. De Rijksoverheid wil ouders met deze korting stimuleren om (meer) te gaan werken.
U krijgt korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Hoeveel korting u krijgt, is afhankelijk van uw inkomen.

Voor wie?

 • U heeft inkomen uit arbeid 
 • U heeft minstens één kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar
 • Uw kind is tenminste 6 maanden in 1 kalenderjaar op uw woonadres ingeschreven
 • U bent alleenstaand of u bent de minstverdienende partner
 • Uw inkomen moet hoger zijn dan € 4.934 bij de belastingaangifte van 2018

Hoeveel is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting hangt af van uw inkomen. 

Hoe en waar aanvragen?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dit kunt u zelf doen  via uw aangifte inkomstenbelasting. Wilt u de korting alvast maandelijks krijgen? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen. Beide formulieren vindt u op Mijn Belastingdienst. Op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie.

Nabestaandenuitkering Anw (landelijk)

Wat is de nabestaandenuitkering?

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de Rijksoverheid na het overlijden van uw partner. Ook  kinderen zonder ouders (wezen) kunnen deze uitkering aanvragen.

Voor wie?

 • Uw overleden partner woonde of werkte in Nederland
 • U heeft geen AOW
 • U zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar of
 • U bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Kinderen zonder ouders tot 16 jaar kunnen een nabestaandenuitkering krijgen. Kinderen zonder ouders tussen 16 en 21 jaar krijgen soms een nabestaandenuitkering.

Hoeveel is de nabestaandenuitkering?

De hoogte van de nabestaandenuitkering hangt af van uw overige inkomen. Overige inkomsten worden helemaal of gedeeltelijk van de nabestaandenuitkering afgetrokken. Bij de nabestaandenuitkering voor wezen worden andere inkomsten niet afgetrokken.

Hoe en waar aanvragen?

De nabestaandenuitkering wordt door de Sociale Verzekeringsbank betaald. Dit kunt u zelf doen. Op www.svb.nl/int/nl/anw/ vindt u meer informatie.