Aantal parkeerplaatsen Maastrichterlaan

Op 18 september 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen inzake de veiligheid van de Maastrichterlaan en daarop aansluitende zijstraten. De gedachte achter de motie is dat de gesitueerde parkeervakken zicht op het verkeer ontnemen en daardoor afbreuk doen aan de verkeersveiligheid.

Geplaatst op donderdag 1 februari 2018

In verband hiermee worden op diverse plekken aan de Maastrichterlaan parkeervakken vervangen door trottoir. Concreet betekent dit dat er langs de Maastrichterlaan 10 parkeerplekken vervallen.
Het gaat hierbij om de volgende locaties:

  • Komende vanuit de richting Maastricht gaat het om vier punten: Patersweg, Bloemendalstraat, Sjwats Jris en Bosstraat.
  • Komende vanuit de richting Aken gaat het om twee punten: Prins Bernhardstraat en Lieve Vrouwestraat.

De uitvoering van deze werkzaamheden vindt gefaseerd plaats na carnaval, in week 9 en 10, onder voorbehoud van weersomstandigheden. De werkzaamheden zullen mogelijk enige verkeershinder veroorzaken.

Voor vragen kunt U contact opnemen met afdeling Ruimte, dhr. P. Heijnen, tel: 043-3068557.