Duurzaamheidslening

Wethouder Jean-Paul Kompier: “Duurzaamheid is een belangrijk thema in ons beleid en past ook bij onze status als Cittaslow-gemeente. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld door bijvoorbeeld te investeren in energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen. Maar ook woningbezitters kunnen daaraan een steentje bijdragen. Hoe meer woningen energiezuinig worden gemaakt, hoe beter het is voor het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. Daarom stimuleren wij onze inwoners om energiemaatregelen te nemen als ze gaan (ver)bouwen of verhuizen. De Duurzaamheidslening kan daarbij helpen. Vandaar dat wij onze inwoners graag op deze mogelijkheid wijzen.”

Wat is een Duurzaamheidslening?

Dat is een lening met een aanzienlijke korting op de rente voor de financiering van energiebesparende maatregelen in en aan uw woning, zoals een energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevelisolatie of isolerend glas. De lening is een initiatief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

De voordelen op een rij

 • U bespaart energie en heeft dus meestal een lagere energierekening.
 • Uw wooncomfort wordt vergroot door een aangenaam binnenklimaat.
 • De energiebesparende maatregelen kunnen goed zijn voor de waarde van de woning.
 • U spaart het milieu door minder energieverbruik.

Kenmerken van de Duurzaamheidslening

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-
 • Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag bedraagt de looptijd 15 jaar.
 • De Duurzaamheidslening heeft een eigen rentetarief. Het rentepercentage wordt vastgesteld op de datum waarop de aanvraag bij (SVn) binnen is. Deze rente staat de hele looptijd van de lening vast. Kijk voor de actuele rentetarieven op www.svn.nl/rente.
 • De Duurzaamheidslening is een annuïteitenlening en wordt annuïtair afgelost. Met annuïtair terugbetalen heeft u uw Duurzaamheidslening op de einddatum helemaal terugbetaald. Het te betalen bedrag op basis van maandannuïteiten moet altijd worden voldaan op de laatste dag van de maand. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt per de laatste dag van de iedere maand met de restschuld verrekend. Het aflossingsdeel wordt gedurende de looptijd van de lening maandelijks groter. Het rentedeel wordt maandelijks kleiner. Uw maandtermijn blijft gelijk.
 • Voor alle consumptieve leningen van SVn geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. 
 • De Duurzaamheidslening wordt consumptief verstrekt.
 • De Duurzaamheidslening wordt verstrekt via een bouwkrediet
 • Er kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-).

Rekenvoorbeeld

Hoofdsom € 8.000,-

Looptijd van de lening 15 jaar

Rente* (vast gedurende de hele looptijd) 1,6%

Totale prijs van de lening € 9.005,40

Jaarlijks kostenpercentage 1,6%

Bruto maandlasten € 50,03

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag.


Hoe kunt u de Duurzaamheidslening aanvragen?

De eerste aanvraag verloopt via de gemeente. Het aanvraagformulier vindt u op www.vaals.nl. Als u voldoet aan de gestelde voorwaarden ontvangt u het aanvraagformulier om de Duurzaamheidslening bij SVn aan te vragen.

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening, worden door SVn verzorgd. SVn heeft vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

Goed om te weten

Omdat u een lening aangaat, moet u voldoende kredietwaardig zijn. Dit wordt door SVn getoetst. SVn kan u niet adviseren welke lening het meest geschikt is. Twijfelt u of deze lening geschikt is voor u? Of heeft u behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële positie? Win dan advies in bij een erkend financieel adviseur.

Meer informatie?

Neem contact op met de gemeente Vaals, Cyrille Frijns, tel. 043-3068553 of C.Frijns@vaals.nl.