Wmo-loket

Het Wmo-loket: één aanspreekpunt

Heeft u hulp nodig om zelfstandig te wonen en te leven? Dan kunnen de consulenten van het Wmo-loket met u naar een oplossing zoeken. 

Zo bereikt u het Wmo-loket

  • Persoonlijk: Elke werkdag tussen 9:00 en 16:00 uur kunt u zich melden bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt vrijblijvend binnenlopen met al uw vragen.
  • Via e-mail: wijdenkenmee@vaals.nl
  • Telefonisch: 14 043

U heeft een melding ingediend. En dan?

Als u via het meldingsformulier een melding heeft gedaan bij het Wmo-loket, komt de Wmo-consulent langs voor een huisbezoek. U bepaalt zelf wie (familie, vrienden, kennissen) bij dit gesprek verder aanwezig is. De Wmo-consulent gaat samen met u beoordelen wat u, al dan niet met hulp van anderen (huisgenoten, buren, vrienden, familie) zelf nog kunt en waar u ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft.

Duidelijke afspraken

Na het huisbezoek maakt de WMO-consulent een meldingsverslag. Daarin staat in grote lijnen beschreven wat met u is afgesproken. Is er een aanvraag gedaan, dan krijgt u hiervan nader schriftelijk bericht.

Hulp die bij u past

Het is mogelijk dat u een andere oplossing wordt geboden, dan u vooraf zelf in gedachten had. Elke persoon en elke situatie is anders. Er wordt in ieder geval gezorgd dat de hulp past bij uw beperkingen, uw omstandigheden en uw leefwijze.