Dringende vragen buiten de openingstijden?

In zeer dringende situaties rondom de zorg voor kinderen

Bel de gemeente: tel. 043 - 3068568 en toets 1 in het keuzemenu.
U wordt dan rechtstreeks doorverbonden met Team Spoedeisende Hulp van Bureau Jeugdzorg. Zij helpen u verder.

In andere gevallen waarin u spoedeisende hulp nodig heeft, bel : 1-1-2.