Domein Zorg

Veranderingen in de zorg

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd.

De Wmo regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg en ondersteuning aan huis nodig hebben. De wet is er voor jong en oud, voor alle lagen van de bevolking.

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk kan meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.