Domein Werk & Inkomen

Veranderingen op het gebied van werk

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De Participatiewet vervangt een aantal andere wetten: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Die bestaan niet meer.

De gemeente heeft een centrale rol in de uitvoering van de Participatiewet. Zij is verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De gemeente kan voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. Daardoor gelden voor iedereen dezelfde rechten en plichten en is er meer duidelijkheid.

De gemeente Vaals laat de Participatiewet uitvoeren door de Regionale Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland.