Domein Jeugd

De jeugdhulp is veranderd

Jeugdzorg behoorde tot 2015 tot de verantwoordelijkheid van meerdere overheden. In de praktijk leidde dit tot versnippering, waardoor de zorg voor jeugd soms tekort schoot.

Jeugdzorgtaken zijn per 1 januari 2015 overgegaan van het rijk en de provincie naar gemeenten. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Deze wet biedt kansen om de knelpunten in het huidige jeugdstelsel op te lossen.

In de Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp aan jongeren en gezinnen met problemen. De gemeente was al verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de centra voor jeugd en gezin, consultatiebureaus en schoolmaatschappelijk werk. Nu zijn daar de zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen met problemen bij gekomen. Jeugdhulp is een breed terrein. Het gaat om kinderen met ADHD, autisme en psychische problemen, kinderen met een licht verstandelijke beperking, maar bijvoorbeeld ook kinderen in de pleegzorg.

De gedachte hierachter is dat de gemeente veel dichter bij haar inwoners staat en daardoor de ondersteuning beter kan organiseren.