Sociaal Domein

De gemeente Vaals krijgt er in 2015 taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Die  nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars. Als gemeente staan wij dichter bij onze inwoners en weten wij beter wat hun behoeften zijn. Daardoor kunnen we de zorg en ondersteuning meer op maat en dichter bij huis regelen. Dat is hard nodig, want de zorg wordt te duur, er zijn te veel instanties bij betrokken en er wordt te weinig gekeken naar wat onze inwoners op eigen kracht kunnen.

Dat moet anders. Mensen kunnen vaak meer dan zij zelf denken. Wij streven ernaar dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Maar voorop staat, dat iedereen de zorg, ondersteuning of hulp krijgt die nodig is.
Kortom: ‘Samen kunnen we het zelf!’

In de factsheet leest u bij wie u terecht kunt als u vragen heeft.

Dringende vragen buiten de openingstijden?

In zeer dringende situaties rondom de zorg voor kinderen:
Bel de gemeente: tel. 043 - 3068568 en toets 1 in het keuzemenu.
U wordt dan rechtstreeks doorverbonden met de Spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg. Zij helpen u verder.

In andere gevallen waarin u spoedeisende hulp nodig heeft, bel : 1-1-2.


Stichting Sensoor: een anoniem luisterend oor

Soms is het fijn om met iemand te praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit wel eens nodig. 
Maar misschien is het moeilijk om een luisterend oor te vinden bij iemand uit uw omgeving. Of u zoekt een klankbord bij iemand die u niet persoonlijk kent. Dan kunt u bij Sensoor dag en nacht terecht voor een goed gesprek via telefoon, e-mail en op dagdelen ook per chat.

Bel, chat of mail

Wilt u praten over verdriet, zorgen of problemen? Als u belt, chat of mailt krijgt u contact met iemand die echt naar u luistert, met u meedenkt en u eventueel kan doorverwijzen naar andere instanties. Uw verhaal staat centraal. De vrijwilligers worden goed opgeleid voor dit werk. Ze vinden het fijn om in een persoonlijk gesprek iets voor u te betekenen. De telefonische luisterlijn is 24/7 bereikbaar. Chatten kan op alle dagen van de week s’ ochtends, s’ middags en s’ avonds een aantal uur. Mailen kan via het beveiligd e-mailsysteem.

Bel: 0900-0767  (5 ct. p/m). 
Chat of mail: www.sensoor.nl 

Sensoor

Sensoor is al meer dan 55 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 26 vestigingen door het hele land voeren zo’n 900 vrijwilligers dag en nacht jaarlijks 250.000 anonieme gesprekken. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. Sensoor wordt gefinancierd door de gemeenten en ontvangt daarnaast donaties.