Proclaimer

Proclaimer gemeente Vaals

 
De gemeente Vaals is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen en juist en actueel te houden. Leest u desondanks toch informatie die verouderd of incorrect is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt reageren via ons algemene e-mailadres
info@vaals.nl. Wij nemen uw melding zo spoedig mogelijk in behandeling en indien dit noodzakelijk of wenselijk is, ondernemen wij actie.

Verder op deze pagina leest u hoe de copyrights t.a.v. de website van de gemeente Vaals zijn geregeld. Ook gaan wij kort in op de onderwerpen anonimiteit, veiligheid en links naar andere sites.

Copyrights
Al het materiaal van deze website is eigendom van de gemeente Vaals en is beschermd door copyright. Indien u materiaal in enige vorm van gedrukte of elektronische media wenst over te nemen voor persoonlijke of niet-commerciële doeleinden (reproductie, verspreiding, verkoop en publicatie vallen hier niet onder), dan vragen wij u vriendelijk hiertoe een verzoek in te dienen. U kunt uw verzoek richten aan:
Gemeente Vaals
T.a.v. de afdeling Communicatie en Voorlichting
Postbus 450
6290 AL VAALS


Anonimiteit
De website van de gemeente Vaals kunt u anoniem bezoeken. Omdat de gemeente Vaals graag een beeld krijgt van het aantal bezoekers van haar site en de pagina's die specifiek worden bezocht, kijken wij wel naar het aantal personen dat onze website bezoekt, maar niet naar wie deze personen zijn. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Veiligheid
Als u deze website of een deel ervan downloadt, kunnen virussen worden geïmporteerd die de werking van uw computer en programmatuur beïnvloeden. De gemeente Vaals probeert dit tot een minimum te beperken door regelmatig te controleren op virussen, niettemin kunnen wij hieromtrent helaas geen garantie afgeven.

Links naar andere sites
Een aantal links op deze website leidt naar sites op servers van derden. De gemeente Vaals heeft hierover geen controle en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen en datgene wat daaruit voortvloeit.
Indien de eigenaar / eigenares van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via de website van de gemeente Vaals een link is opgenomen naar zijn of haar site, treedt de gemeente Vaals met hem of haar daarover in overleg en verwijdert desgewenst de bewuste link.

 

E-mailverkeer

Indien een e-mailbericht van de gemeente Vaals een derde bereikt aan wie het niet is gericht, dan verzoeken wij deze derde vriendelijk ons te informeren hierover en het bericht niet te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldiging, maar te vernietigen.