Gemeentearchief

  • Gemeentearchief

    Het democratisch functioneren van de samenleving is onder meer af te meten aan de openbaarheid van haar archieven. De overheid moet aan de samenleving verantwoording af kunnen leggen. Archieven worden tijdens de werkprocessen van een organisatie gevormd om na te kunnen gaan hoe taken zijn verricht.

    Met het oog op het behoud van de archiefbescheiden moet er naar worden gestreefd om ze in een zo vroeg mogelijk stadium in een "beschermde" omgeving op te bergen. Dat stadium vangt feitelijk al aan nadat zaken administratief zijn afgehandeld. De Archiefwet 1995 is een instrument om de openbaarheid en het behoud van archieven te garanderen.

    Lees verder